gesinti

gesìnti (-ýti), -ìna,-ìno caus. 2 gesti. 1. tr. sulaikyti degimą: Keturis kartus gesino lempas giedoriai . Vėliausiai kaime ji gesindavo žiburį P.Cvir. Ko negesinì ugnės! Mrk. O, didelių gaisrų man teko gesinti . ^ Ugnis negesinama išsiplečia Sln. Ugnis gesinama pyksta Nj. | refl.: Motora įkurta, nesigesìna nė nakčia Krok. 2. tr. lieti vandeniu degtas kalkes, kad jos suminkštėtų, subyrėtų: Jie kalkes gesìna Gr. | refl.: Riebi vopna gesinasi gerai A1884,352. 3. tr. miešti, skiesti: Negesìnto acto nepilk in silkių Ktk. 4. tr. prk. stabdyti, malšinti, mažinti, naikinti: Karštį, troškulį gesìnti 3. Tai negesina garbės A.Baran. Reikia ne gesinti klasių kovą, bet vesti ją ligi galo (sov.) sp. 5. tr. mokėti (skolą): Gesýk pirmiau skolas, o paskui rūpýkis parėdais Skr. 6. intr. greitai eiti, bėgti; vyti: Aš atsisuku, o jis kad gesìna, tai gesìna paskui mane Vrb. Na, tai jau gesìnam! Plv. \ gesinti; apgesinti; atgesinti; išgesinti; nugesinti; prigesinti; užgesinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • gesinti — gesi̇̀nti vksm. Didžiùlį mi̇̀ško gai̇̃srą gesi̇̀no visi̇̀ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • fire fighting — gaisro gesinimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Gaisro likvidavimas. Iš pradžių ribojamas gaisro plitimas, po to gaisras gesinamas. Gesinti naudojamos įvairios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrai mūšyje ribojami ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • fire suppressing — gaisro gesinimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Gaisro likvidavimas. Iš pradžių ribojamas gaisro plitimas, po to gaisras gesinamas. Gesinti naudojamos įvairios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrai mūšyje ribojami ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • gaisro gesinimas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Gaisro likvidavimas. Iš pradžių ribojamas gaisro plitimas, po to gaisras gesinamas. Gesinti naudojamos įvairios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrai mūšyje ribojami ir gesinami tada, kai… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • пожаротушение — gaisro gesinimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Gaisro likvidavimas. Iš pradžių ribojamas gaisro plitimas, po to gaisras gesinamas. Gesinti naudojamos įvairios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrai mūšyje ribojami ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • fire-extinguisher — gesintuvas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Techninis įrenginys gaisrui pirminėje jo pakopoje gesinti. Pagal gesinimo medžiagos rūšį skiriami skysčio, putų, anglies dioksido (angliarūgštės), aerozolio, miltelių ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • gesintuvas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Techninis įrenginys gaisrui pirminėje jo pakopoje gesinti. Pagal gesinimo medžiagos rūšį skiriami skysčio, putų, anglies dioksido (angliarūgštės), aerozolio, miltelių ir mišrieji… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • огнетушитель — gesintuvas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Techninis įrenginys gaisrui pirminėje jo pakopoje gesinti. Pagal gesinimo medžiagos rūšį skiriami skysčio, putų, anglies dioksido (angliarūgštės), aerozolio, miltelių ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • atgesinti — atgesìnti tr. 1. užgesinti: Kepant duoną, gyvą balą anglių atgesinau Vvr. Vieną stubos rentinį atgesinom Lp. 2. žr. gesinti 2: Kalkes reikia gerai atgesinti rš. 3. atmiešti, atskiesti: Ar atgesìno actą? Ktk. 4. sumokėti (skolą), atsiteisti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgesinti — apgesìnti 1. tr. kiek sulaikyti degimą: Aš apgesinaũ ugnį J. 2. refl. išsimokėti (didumą skolų): Ar apsigesinsi nu skolų? Skd. gesinti; apgesinti; atgesinti; išgesinti; nugesinti; prigesinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.